Tim Nagtegaal

Plek in de stadVoortzetting stramienmaat hallencomplexStedenbouwkundig planDoorsnedes planPrivaat groenPrivaat, semi-openbaar, openbaarFunctiesParkeergarage en toegangenPlandetailsPlek in de stadVisualisatieVisualisatieVisualisatieConnectie met de DamVisualisatieVisualisatiePlandetailsOntwerponderzoekOntwerponderzoekOntwerponderzoek

Urban fabric 9.7

Voor het Hallen-terrein in Amsterdam Oud-West heb ik een plan ontworpen. De overgang van de private naar de publieke ruimtes spelen hierin een belangrijke rol. Mijn concept voor deze plek is de voortzetting van de karakteristieke stramienstructuur van het oude hallencomplex. Deze stramien heeft een maat van gemiddeld 9,7 meter breedte. Ik ben gaan onderzoeken wat de doorzetting van deze maat als stedenbouwkundig weefsel kan opleveren. Het binnengebied van het plan bevat een parkeergarage op begane grond waarboven een opgetild maaiveld als semi-publieke ruimte fungeert en waar bewoners een bepaald gedeelte als een eigen (semi) private tuin kunnen inrichten. Aan de randen omzoomt de bebouwing het opgetilde maaiveld.

Docent: Uri Gilad, oktober 2011

DOWNLOAD PRESENTATIE