Tim Nagtegaal

busq_1busq_2busq_3busq_4busq_5busq_6busq_7

Masterclass Busquets

Onder leiding van Joan Busquets hebben we in groepen gewerkt aan diverse interventies in de Amsterdamse grachtengordel. Onze subgroep heeft het concept ‘shopshifting‘ bedacht waar wij onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden van het verbreden van de voorzieningen in een gedeelte van de binnentuinen van de bouwblokken langs de typerende radialen in de grachtengordel.  Hierdoor worden looproutes meer een kriskras patroon door de straten, wordt het voorzieningenniveau vergroot en biedt het de mogelijkheid om de sfeer van de binnentuinen te bewonderen. Consequentie van deze ingreep is het wegnemen van bebouwing, of een gedeelte daarvan, om een doorgang mogelijk te maken.

Docent: Joan Busquets, augustus 2011