Tim Nagtegaal

paperO5_1

Paper Automobiliteit

De eerste paper die ik op de academie geschreven heb, belicht het onderwerp van automobiliteit in Amsterdam. Voor een betere leefbare dynamische stad als Amsterdam moet er op korte termijn vanuit beleid en een verandering in de mindset van de mensen, ingezet worden op het terugdringen van de automobiliteit in de stad. In mindere mate moet de auto in de stad nog gefaciliteerd kunnen worden zonder dat iedereen daar fysiek en milieutechnisch de problemen van ondervindt.

Docent: Billy Nolan, december 2011

KLIK HIER OM DE PAPER ALS PDF TE DOWNLOADEN