Tim Nagtegaal

Plankaart verbindingDetail aanlanding Almere PampusDoorsnede pierSfeerbeeldSfeerbeeldDoorsneden en aanzichtPlandetails verbindingMet polyesterhars water maken op de maquetteDetail maquetteDetail maquetteDetail maquette

Drawing the Line / IJ-code

De winterterm stond in het teken van een prijsvraag. Het onderwerp voor deze prijsvraag was het ontwerpen van een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere. Het tracé was een vaste lijn maar verder had elk team de vrijheid om deze verbinding vorm te geven. Ons team heeft een verbinding ontworpen die uit de snelle en langzame lijn bestaat. De snelle lijn is de metro en de langzame lijn is een recreatieve route. De snelle verbinding is grotendeels vormgegeven als een brug met het karakter van een pier. De langzame lijn slingert om de snelle lijn heen en biedt mogelijkheden voor recreatie in luwe gedeeltes en de aanleg van flauwe taluds voor natuurontwikkeling.

Team: Teun Cluitmans (www.teuncluitmans.nl), Cliff Lesmeister (www.clifflesmeister.com), Dirk Durrer, Tim Nagtegaal